Оцінка якості кормів та компонентів

Оцінка якості інкубаційних яєць

Оцінка параметрів та умов вирощування птиці

Оцінка стану здоров’я птиці

Реалізація продукції

Навчання спеціалістів

Мельник В.О., канд. с.-г. наук, експерт ЦОП

В результаті дихання птиці, розкладу посліду, підстилки та кормів в повітря пташників потрапляє значна кількість шкідливих газів – вуглекислого, аміаку та сірководню. Гранично допустимою концентрацією (ГДК) цих газів в повітрі пташників є:

- вуглекислого газу 0,25% за об’ємом;

- аміаку 15 мг/м3;

- сірководню 5 мг/м3.

Завищені концентрації цих шкідливих газів в повітрі пташнику можуть бути наслідком недостатньої або неправильно налаштованої його вентиляції, низької санітарної культури.

Концентрації вуглекислого газу вище ГДК призводять до подразнення шкіри і слизистих епітеліїв птиці, негативно впливають на проходження окислювально-відновлювальних процесів в організмі, викликають ацидоз і посилюють демінералізацію кісток. Наслідком всього цього буде зниження продуктивності птиці, а в особливо тяжких випадках навіть її загибель.

Аміак у концентраціях, вище гранично допустимих (15-100 мг/м3 повітря), викликає подразнення очей, верхніх дихальних шляхів, зниження резистентності птиці до захворювань (зокрема до таких, як колібактеріоз та інфекційний ларинготрахеїт), погіршення конверсії корму, призводить до зниження продуктивних показників та збереженості птиці. Наприклад, за даними американських вчених доказано, що на кожне підвищення вмісту аміаку в повітрі на 1 мг/м3 вище ГДК несучість знижується на 0,65%.

Навіть короткочасна дія підвищених концентрацій сірководню викликає запаморочення голови, серцебиття, нудоту, подразнення органів дихання, розладу систем дихання і кровообігу. Негативна дія сірководню посилюється при його спільній його дії з підвищеними концентраціями аміаку. Про високу продуктивність птиці в цих умовах говорити не приходиться

Для реалізації генетичного потенціалу продуктивності Вашої птиці, високої її збереженості та досягнення нормативних показників конверсії корму, забезпечення прибуткового виробництва продукції птахівництва постійно контролюйте вміст шкідливих газів в повітрі пташників та не допускайте перевищення їх ГДК.

ЦОП надає послуги з вимірювання вмісту шкідливих газів (вуглекислого газу, аміаку та сірководню) в повітрі пташників за допомогою сучасного обладнання - 3-х компонентного газоаналізатора «Дозор С-М». За результатами вимірювань також розробляються пропозиції щодо зниження вмісту шкідливих газів в повітрі пташника,а у разі необхідності - вдосконалення системи вентиляції або її налаштування.

Обговорення теми

Рейтинг: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка