Оцінка якості кормів та компонентів

Оцінка якості інкубаційних яєць

Оцінка параметрів та умов вирощування птиці

Оцінка стану здоров’я птиці

Реалізація продукції

Навчання спеціалістів

Серія публікацій на тему “Впровадження системи ХАССП на птахівницьких підприємствах”.

Зараз Україна стоїть на шляху інтеграції у СОТ, тому має впроваджувати європейські стандарти у сфері безпеки харчової продукції. Харчові яйця, м’ясо птиці, продукти переробки, субпродукти займають вагоме місце у раціоні людей та продовольчій безпеці країни вцілому.

На підприємствах ЄС, що пов’язані з виробництвом, переробкою, танспортуванням, зберіганням, реалізацією харчової продукції впроваждена система ХАССП, дотримання принципів якої гарантує безпечність продуктів харчування на шляху від виробництва до столу споживачів.

У перекладі, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP , або ХАССП) — це система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок (ККТ).

Застосування ХАССП передбачає розробку та впровадження операторами ринку процедур для підтримання гігієни у всьому харчовому ланцюгу, які необхідні для виробництва та постачання безпечних харчових продуктів для споживання людиною, а також правила поводження з харчовими продуктами.

Програми-передумови системи ХАССП мають охоплювати такі процеси:

 1. Належне планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для уникнення перехресного забруднення.
 2. Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок.
 3. Вимоги до планування та стану комунікацій – вентиляції, водопроводів, електро- та газопостачання, освітлення тощо.
 4. Безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами.
 5. Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь).
 6. Здоров’я та гігієна персоналу.
 7. Захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності.
 8. Контроль за шкідниками, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби.
 9. Зберігання та використання токсичних сполук і речовин.
 10. Специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками.
 11. Зберігання та транспортування.
 12. Контроль за технологічними процесами.
 13. Маркування харчових продуктів та поінформованість споживачів.

Принципи розробки системи ХАССП:

Принципи розробки системи ХАССП

Принцип 1 система ХАССП полягає в аналізі небезпечних факторів визначення відповідних заходів з контролю.

Принцип 2 система ХАССП полягає у визначенні критичних контрольних точок (ККТ).

Принцип 3 система ХАССП полягає у встановленні критичних меж для ККТ.

Принцип 4 система ХАССП полягає у встановленні процедур моніторингу щодо ККТ.

Принцип 5 система ХАССП включає розроблення коригувальних дій:

 • виявлення, реєстрацію та аналіз невідповідностей;
 • встановлення причин виникнення невідповідностей;
 • розроблення заходів з усунення причин, що спричинюють їх появу;
 • впровадження запланованих заходів, здійснення контролю за їх виконанням;
 • оцінку ефективності виконаних заходів;
 • за необхідності внесення змін та доповнень у процедури, спрямовані на попередження повторного виникнення причин невідповідностей.

Принцип 6 системи ХАССП включає процедури верифікації (перевірки).

Валідація (підтвердження) плану ХАССП – отримання доказів того, що всі елементи плану ХАССП є правильними і забезпечують безпечність харчових продуктів.

Метою верифікації є:

 • забезпечення ефективного впровадження плану ХАССП;
 • перевірка, чи план ХАССП виконується постійно;
 • перевірка, чи всі результати аналізу системи взято до уваги.

Для проведення верифікації група ХАССП використовує таку інформацію:

 • огляд скарг, пов’язаних з безпечністю харчових продуктів;
 • результати лабораторного моніторингу неперероблених, частково перероблених або перероблених харчових продуктів;
 • результати моніторингу ККТ;
 • калібрування обладнання;
 • результати проведення аудитів, інспекцій;
 • перевірку ведення записів;
 • аналіз відхилень;
 • перевірку роботи відповідального персоналу.

Принцип 7 системи ХАССП включає процедури ведення записів та документації, що мають відповідати розміру потужності, особливостям технологічних процесів та давати змогу оператору ринку перевіряти впровадження та дієвість заходів з контролю, передбачених системою ХАССП.

cool Отримати консультацію по вимогам до технологічних процесів згідно програм передумов та принципів системи ХАССП можна у Центрі обслуговування з птахівництва

Обговорити тему з експертом ЦОП >>>>>

Читати продовження:

Безпечність продукції птахівництва за системою ХАССП — критичні контрольні точки

Читати попередню статтю:

Безпечна продукція птахівництва. Як цього добилася Європа і що залишилося зробити Україні

Рейтинг: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

ЦОП на Viber

Приєднатись до спільноти